Narzędzia:

Posiedzenie: 27. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


21, 22 i 23 lipca 2021 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


2
Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich


4
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie projektu


5
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 1


6
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 2


7
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 3


8
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 3


9
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 6


10
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 7


11
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 8


12
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 9


13
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania