Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-07-2021 godz. 20:46:25

poprawka 2

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12