Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-07-2021 godz. 20:50:06

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13