Narzędzia:

Dnia 21-07-2021 godz. 11:07:59

Za: 51 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 8