Narzędzia:

Wniosek formalny

obecnych: 83 za: 79 przeciw: 2 wstrzymało się: 2 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
P. Arndt
za
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
za
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
za
J. Bury
za
J. Chróścikowski
za
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
za
M. Golba
wstrz.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
za
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
za
T. Kopeć
nie gł.
M. Kopiczko
za
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
za
B. Orzechowska
za
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
nie gł.
W. Piecha
za
M. Plura
za
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
nie gł.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
nie gł.
S. Rybicki
nie gł.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
za
M. Seweryński
nie gł.
W. Skurkiewicz
wstrz.
K. Słoń
nie gł.
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
nie gł.
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
za
A. Zając
nie gł.
J. Zając
nie gł.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za