Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 21-07-2021 godz. 16:57:42

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12