Narzędzia:

Posiedzenie: 27. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


21, 22 i 23 lipca 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

15
Głosowanie próbne

16
Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

17
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


18
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


19
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 9, 10, 11


20
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


21
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


22
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


23
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


24
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


25
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

poprawka


26
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


27
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 1


28
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 2-5


29
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 6


30
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 7


31
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 8


32
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


33
Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-7


34
Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


35
Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9-15


36
Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


37
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


38
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


39
Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


40
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Poprawka 1-2


41
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


42
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


43
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 7


44
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5, 8


45
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


46
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


47
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Poprawka 2


48
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Poprawka 3


49
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Poprawka 5


50
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


51
Ustawa o gatunkach obcych

Poprawka 1


52
Ustawa o gatunkach obcych

Poprawka 2


53
Ustawa o gatunkach obcych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


54
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


55
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu


56
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Wniosek o przyjęcie projektu


57
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wniosek o przyjęcie projektu


58
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 roku

Wniosek o podjęcie uchwały


59
Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.

Wniosek o podjęcie uchwały


Nr głosowania 15
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 9, 10, 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 2-5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9-15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Poprawka 1-2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5, 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o gatunkach obcych

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o gatunkach obcych

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o gatunkach obcych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 roku

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania