Narzędzia:

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Dnia 21-07-2021 godz. 15:51:26

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 2