Narzędzia:

Dnia 21-07-2021 godz. 16:16:30

Za: 79 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17