Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 92 za: 51 przeciw: 12 wstrzymało się: 29 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
wstrz.
M. Budner
za
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
przec.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
wstrz.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
wstrz.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
wstrz.
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
za
W. Piecha
przec.
M. Plura
za
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
wstrz.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
wstrz.
K. Słoń
za
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
nie gł.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
wstrz.
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
wstrz.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
za