Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-07-2021 godz. 20:45:52

poprawka 1

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13