Narzędzia:

Posiedzenie: 10. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


5, 6, 12 i 13 maja 2020 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

11
Głosowanie próbne

16
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Wniosek o odrzucenie projektu


17
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Wniosek o przyjęcie projektu


18
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


19
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 3


20
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


21
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


22
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


23
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 11
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania