Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Dnia 06-05-2020 godz. 18:34:46

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 49 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0