Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-05-2020 godz. 22:49:03

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4