Narzędzia:

Dnia 06-05-2020 godz. 17:58:07

Za: 45 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15