Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-05-2020 godz. 22:50:58

Poprawka 1, 2, 3

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1