Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

Dnia 06-05-2020 godz. 18:35:47

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0