Narzędzia:

Dnia 06-05-2020 godz. 15:33:49

Za: 43 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24