Narzędzia:

Dnia 06-05-2020 godz. 10:34:34

Za: 51 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 12