Narzędzia:

Dnia 06-05-2020 godz. 15:14:58

Za: 42 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8