Narzędzia:

Dnia 06-05-2020 godz. 15:17:11

Za: 51 Przeciw: 39 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9