Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-05-2020 godz. 22:51:49

Poprawka 4

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1