Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-05-2020 godz. 22:56:07

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1