Narzędzia:

Oświadczenia

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie wyłudzania dopłat unijnych do nieużytkowanych rolniczo działek, będących własnością wspólnot gruntowych i gminnych w miejscowościach położonych w gminie Odrzywół (odpowiedź).

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie suszy (odpowiedź).

 • 76.. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie legalności działań podejmowanych przez podmioty realizujące rządowy program finansowany ze środków publicznych „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013–2016” wobec pacjentów (odpowiedź).

 • 76.. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zgodności ze zbiorowymi prawami pacjenta praktyk stosowanych przez podmioty realizujące rządowy program finansowany ze środków publicznych „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013–2016” wobec pacjentów (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (odpowiedź).

 • 74. posiedzenie Senatu, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie postępowania sądowego wobec byłego posła na Sejm RP, Zbigniewa Kuźmiuka (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź), do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) oraz do prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie (odpowiedź) w sprawie postępowania I C 159/14.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie odbudowy senackiego budżetu polonijnego.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie środków wpłaconych do budżetu przez Lasy Państwowe (odpowiedź).

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie remontu radomskiego dworca kolejowego (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie przychodni przy ulicy Siennej 60 w Warszawie (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych w sprawie pani Galyny P. (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wprowadzania opłat za pobór wód do zalewu stawów karpiowych (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie producentów owoców miękkich (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie treści rozmów jakie zostały podsłuchane w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie treści rozmów podsłuchanych w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie podsłuchów w restauracjach (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie podsłuchów w lokalach restauracyjnych (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie treści rozmów ministrów, jakie odbywały się w lokalach restauracyjnych (odpowiedź)..

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie apelu o pomoc w utworzeniu w szpitalu w Ciechanowcu punktu opieki nocnej i świątecznej (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie udzielenia informacji dotyczącej postępowania w zakresie nieprawidłowości wydatkowania środków pomocowych na realizację mostu w Gostomii, gmina Nowe Miasto nad Pilicą (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie prób pozbawienia Związku Legionistów Polskich siedziby, czyli Domu im. Józefa Piłsudskiego – Oleandrów w Krakowie (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (odpowiedź) w sprawie katastrofy smoleńskiej.

 • 48. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (odpowiedź) w sprawie katastrofy smoleńskiej.

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie realizacji kolejnego etapu działań edukacyjnych prowadzonych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś” (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do marszałka Senatu (odpowiedź) oraz do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) dotyczące skargi na przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Macieja Laska.

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie kontraktu PGNiG SA z dostawcą Qatargas Operating Company z Kataru (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymania podejrzanych o oblanie farbą pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Legnicy (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem (odpowiedź) w sprawie udzielenia informacji dotyczących samolotu Tu-154M.

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pomocy matce samotnie wychowującej pięcioro dzieci (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie konkursu na usługi specjalistyczne w trybie uzupełniającym na okres rozliczeniowy od 15 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. ogłoszonym przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie usuwania nieprawidłowości w obszarze ochrony osób uprawnionych.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego (odpowiedź) w sprawie zdjęcia krzyży w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu i w podległych jednostkach.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do burmistrza miasta i gminy Rzgów oraz do wojewody łódzkiego (odpowiedź) w sprawie planów budowy obwodnicy miasta Rzgowa.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź) w sprawie spółki Elewarr.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie odpowiedzi pana Macieja Laska na oświadczenie senatorskie dotyczące zakresu badań i ekspertyz, którymi posługiwała się komisja rządowa badająca katastrofę smoleńską.

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie ustosunkowania się do odpowiedzi udzielonej na oświadczenie senatorskie przez pana Przemysława Krzyżanowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (odpowiedź).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie spowodowania zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, którego projekt ukazał się 4 lipca 2013 r. (odpowiedź)

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie punktów krwiodawstwa (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie pociągów EIC Premium (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie zarządu spółki Polska Agencja Prasowa SA (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie zabezpieczenia danych osobowych konsumentów energii elektrycznej (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej przez komisję rządową (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie byłego posła Witolda Tomczaka (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie poszerzenia wiedzy na temat doniesień o lokalizacji w Ciechanowie w 1945 r. obozu NKWD (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie odnawialnych źródłach energii (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wydatków związanych  z realizacją postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” ( odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” (odpowiedź).

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polskiej mniejszości poza granicami kraju (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego (odpowiedź), do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) oraz do rzecznik praw obywatelskich (odpowiedź) w sprawie uszkodzenia rzeźby w Galerii Narodowej „Zachęta” w 2000 r.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do marszałka województwa mazowieckiego (odpowiedź) w sprawie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie polityki rodzinnej (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie art. 261b ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie propozycji uchwał przygotowanych przez senatorów PiS (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) oraz do ministra obrony narodowej (odpowiedź , odpowiedź 2) w sprawie budowy lotniska wojskowego w Nowym Mieście nad Pilicą.
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania norm zatrudnienia oraz minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wyników konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.” (odpowiedź)

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie decyzji Pana Marszałka o zgłoszeniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Służby Celnej w sprawie zwolnienia ze służby przewodniczącego Związku Zawodowego „Celnicy PL” (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie leku Milocardin (odpowiedź).

 • 28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie propozycji budżetu UE na lata 2014–2020 (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ograniczenia dostępności leków innowacyjnych lub stosowanych we wskazaniach rzadkich (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zakupu pociągów typu Pendolino (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie nieprawidłowości w związku z przetargami dotyczącymi budowy dróg ekspresowych i autostrad w Polsce (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie pana Janusza P (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), do prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie fikcyjnych umów sprzedaży ziemi rolnej na podstawionych nabywców.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie wszczynania kontroli gospodarstw rolników, którzy protestują, zaniepokojeni spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań PROW 2007-2013, na które będzie jeszcze prowadzony nabór w 2013 roku (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (odpowiedź).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji o sytuacji ekonomicznej samorządów w Polsce (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 26. posiedzenie Senatu, 30 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie nowego wykazu specjalizacji lekarskich (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź), ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź), ministra finansów (odpowiedź), prokuratora generalnego (odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. o sygnaturze K2/12 (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań komisji rządowej wyjaśniającej katastrofę smoleńską w kontekście kwestii odpowiedzialności przewodniczącego tej komisji Jerzego Millera (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego w sprawie likwidacji dwóch oddziałów szpitala w Tuszynie (odpowiedź).

 • 23. posiedzenie Senatu, 13 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie działań podjętych przez przedstawicieli rządu RP w zakresie zwrotu wraku samolotu prezydenckiego przez stronę rosyjską (odpowiedź).

 • 22. posiedzenie Senatu, 30 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego dotyczące śledztwa prokuratury wojskowej w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie zbadania prawidłowości umorzenia postępowania w sprawie śmierci MD (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie śledztwa smoleńskiego (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie interpretacji zapisów ustawy z dnia 20 października 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (odpowiedź).

 • 18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie publikacji Najwyższej Izby Kontroli pod tytułem "Funkcjonowanie Żandarmerii Wojskowej" (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zmiany niekorzystnego dla Mazowsza algorytmu podziału środków finansowych NFZ (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie oświaty polskojęzycznej za granicą (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie planów budowy Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu oraz rozwoju Oddziału Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie nowych przyłączy gazu w Radomiu (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 13. posiedzenie Senatu, 30 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ "Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (odpowiedź).

 • 12. posiedzenie Senatu, 24 maja 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów z rozpoznaną pylicą azbestową (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie przekształcenia Akademii Medycznej we Wrocławiu w uniwersytet medyczny (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie nieprawidłowości w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie ratowania mostu tczewskiego.

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sytuacji w Głównej Bibliotece Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie usunięcia z budżetu Kancelarii Senatu większości środków przeznaczonych na wsparcie Polonii i Polaków za granicą (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie przekształcania ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej (odpowiedź).

 • 7. posiedzenie Senatu, 14 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie zadania inwestycyjnego "Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ul. Struga 63 w Radomiu" (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie prywatyzacji Polskich Kolei Linowych (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie planowanego zamknięcie kilkudziesięciu sądów rejonowych oraz redukcja wydziałów pracy i wydziałów rodzinnych (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie likwidacji Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Radomiu (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie planowanej likwidacji Centrum Poczty ORJ w Radomiu (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie instrukcji negocjacyjnych,  jakie otrzymali od Rady Ministrów lub ministra gospodarki negocjatorzy aneksu do kontraktu na dostawy gazu ziemnego do Polski (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki w sprawie Stadionu Narodowego (odpowiedź).