Narzędzia:
Stanisław Karczewski

Stanisław Karczewski

  • Okręg wyborczy nr 49
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII, VI
  • E-mail:
  • WWW: http://www.stanislawkarczewski.pl

Wicemarszałek Senatu VIII kadencji

Senator VI i VII kadencji

Urodził się 14 listopada 1955 r. w Warszawie.

W 1981 r. ukończył studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

W 1993 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej.

Od 1981 r. pracuje w szpitalu rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej). Był kolejno stażystą, młodszym asystentem, asystentem, kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej, dyrektorem szpitala oraz ordynatorem Oddziału Chirurgicznego.

W 1989 r. był jednym z założycieli Komitetu Obywatelskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Przez kilka lat przewodniczył Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

W 1998 r. został radnym Rady Powiatu Grójeckiego. W latach 2002–2005 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Chirurgów Onkologicznych i  Towarzystwa Wideochirurgów.

W Senacie VI i VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia. W VI kadencji był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a w VII – Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W latach 2010–2011 pełnił funkcję przewodniczącego ds. senackich Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Od 2003 r. należy do Prawa i Sprawiedliwości. Jest członkiem Komitetu Politycznego i Rady Politycznej tej partii oraz Zarządu Okręgowego PiS w Radomiu.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 49 – powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki i przysuski.