Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-03-2013 na 29. posiedzeniu Senatu

Za: 7 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 21 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 14:04:22 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 1

2 14:04:49 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 2

3 14:05:11 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 3

4 14:05:38 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 4

5 14:06:28 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 5

6 14:06:54 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 7

7 14:07:16 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 8

8 14:07:41 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 9

9 14:08:00 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 10

10 14:08:41 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 11

11 14:09:24 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 13, 19

12 14:10:01 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 14, 20

13 14:10:28 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 15

14 14:10:52 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 16

15 14:11:19 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 17

16 14:12:05 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 21

17 14:12:38 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 22

18 14:13:10 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 23

19 14:13:33 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Poprawka 24

20 14:14:04 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

21 14:14:56 za Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 14:17:03 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 14:18:22 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie projektu

24 14:19:46 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Wniosek o przyjęcie projektu

25 14:21:06 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Wniosek o odrzucenie projektu

26 14:30:44 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Poprawka 1

27 14:31:16 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Poprawka 2, 3

28 14:31:40 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Poprawka 4

29 14:32:14 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

30 14:33:35 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w 15. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Królowej

Wniosek o odrzucenie projektu

31 14:34:45 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały - stanowisko Senatu RP w sprawie udziału katolików świeckich i duchownych w debacie publicznej

Wniosek o odrzucenie projektu

32 14:37:30 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w nowojorskiej dzielnicy Maspeth

Wniosek o odrzucenie projektu

33 14:52:27 przeciw Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci

Wniosek o odrzucenie projektu