Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Dnia 21-03-2013 godz. 14:21:06

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 55 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14