Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Dnia 21-03-2013 godz. 14:12:38

Poprawka 22

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 15