Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Dnia 21-03-2013 godz. 14:32:14

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 72 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24