Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały - stanowisko Senatu RP w sprawie udziału katolików świeckich i duchownych w debacie publicznej

Dnia 21-03-2013 godz. 14:34:45

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 46 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21