Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Dnia 21-03-2013 godz. 14:08:00

Poprawka 10

Za: 57 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 14