Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w nowojorskiej dzielnicy Maspeth

Dnia 21-03-2013 godz. 14:37:30

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 48 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23