Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Dnia 21-03-2013 godz. 14:05:11

Poprawka 3

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 14