Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Dnia 21-03-2013 godz. 14:31:40

Poprawka 4

Za: 29 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18