Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Dnia 21-03-2013 godz. 14:31:16

Poprawka 2, 3

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17