Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dnia 21-03-2013 godz. 14:18:22

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14