Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-03-2013 godz. 14:17:03

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15