Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Dnia 21-03-2013 godz. 14:06:54

Poprawka 7

Za: 55 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 14