Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Dnia 21-03-2013 godz. 14:11:19

Poprawka 17

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 15