Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dnia 21-03-2013 godz. 14:19:46

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14