Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka; projektu uchwały w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

Dnia 21-03-2013 godz. 14:30:44

Poprawka 1

Za: 31 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17