Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Dnia 21-03-2013 godz. 14:07:16

Poprawka 8

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 15