Narzędzia:

Głosowania w dniu 03-12-2020 na 18. posiedzeniu Senatu

Za: 9 Przeciw: 10 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
235 09:17:28 za Głosowanie próbne
236 10:05:00 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 1

237 10:05:52 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 2

238 10:06:33 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 3

239 10:07:42 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 4

240 10:08:39 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 6

241 10:09:29 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 7

242 10:10:40 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

243 10:13:38 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Poprawka 1-4

244 10:14:26 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

245 10:17:07 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

246 10:17:56 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

247 10:21:04 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Wniosek o odrzucenie projektu

248 10:22:45 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o podjęcie uchwały

249 10:24:00 za Drugie czytanie projektu uchwały w 650-tą rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego

Wniosek o przyjęcie projektu

250 10:28:14 wstrzymał się Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą

Poprawka

251 10:28:54 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

252 10:32:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

253 10:33:36 za Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

254 10:34:37 za Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek