Narzędzia:

Głosowania w dniu 07-05-2015 na 74. posiedzeniu Senatu

Za: 14 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 09:05:42 za Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Poprawka 1-7, 9-136, 138-163, 165-221, 223-267

4 09:06:17 przeciw Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Poprawka 8, 164

5 09:07:31 przeciw Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Poprawka 137

6 09:08:03 przeciw Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Poprawka 222

7 09:08:38 za Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

8 09:09:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Poprawka

9 09:09:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

10 09:10:40 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 09:11:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

12 09:12:22 za Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 09:13:45 za Ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 09:14:28 za Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 09:16:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 09:16:34 za Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

17 09:16:55 za Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2-5

18 09:17:16 za Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 09:17:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 09:18:45 za Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 09:19:41 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek