Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dnia 07-05-2015 godz. 09:09:35

Poprawka

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10