Narzędzia:

Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Dnia 07-05-2015 godz. 09:05:42

Poprawka 1-7, 9-136, 138-163, 165-221, 223-267

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 11