Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-05-2015 godz. 09:17:16

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 9