Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-05-2015 godz. 09:16:34

Poprawka 1

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 9