Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Dnia 07-05-2015 godz. 09:10:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9