Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Dnia 07-05-2015 godz. 09:14:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10